Her retter vi opp en feilkonstruksjon i taket hos en kunde, og legger ny papp på garasjetaket